ELEKTRA - en distributör av inhemska vetenskapliga publikationer

Elektra-sök

Elektra-material

Sökmetoder

Kontakt information

Projekts arkiv

Suomeksi

In English

ELEKTRA

ELEKTRA samlar, publicerar och arkiverar vetenskapliga artiklar och dissertationer inom ramarna för upphovsrättslagens bestämmelser. För informationskonsumenterna är ELEKTRA en kanal och ett arbetsredskap för användning av centralt inhemskt vetenskapligt material. Elektra är ett samarbetsprojekt mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto.

Två vägar till Elektra

Man kan söka Elektra-material båda från Elektra-databasen. Användningen av Elektra-material förutsätter avtal. För närvarande kan Elektra-material och Elektra användas i Finlands folkbiblioteken, yrkeshögskolor och i de flesta universiteten. För slutanvändarna är läsning och utskrivning av dokumenten avgiftsfritt.

Elektras material

Elektras material innehåller 40.000 artiklar från mer än 40 inhemska vetenskapliga tidskrifter och ett femtiotal dissertationer. Man kan göra sökningar och läsa hela artiklar samt skriva ut dem. De elektroniska dokumenten finns antingen i PDF- eller i HTML-format.

Nyheter

Kun Elektrasta aika jättää
(på finska, 5/2020)

Updaterad 13.4.2021 / kk-elektra[at]helsinki.fi