Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1998

Kannen kuva: Hämeen linna. Kuva: Päivi Luppi.

Anna-Maria Vilkuna: Kruunun taloudenpito Hämeen linnassa 1500-luvun puolivälissä

Bibliotheca Historica 31

ISSN: 1238-3503
ISBN: 951-710-082-5 (painettu versio)
ISBN: 951-45-8568-2 (elektroninen versio)
Hinta: 140 markkaa

Summary in English, HTML, 64 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Filosofian lisensiaatti Anna-Maria Vilkunan Suomen historian väitöskirja Kruunun taloudenpito Hämeen linnassa 1500-luvun puolivälissä esitettiin 30.5.1998 tarkastettavaksi Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä oli emeritusprofessori Mauno Jokipii ja kustoksena professori Toivo Nygård.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Väitöksiä Jyväskylän yliopistossa ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]