Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Elektra-haku

Aineiston esittely

Ohjeet käyttäjille

Ohjeet julkaisijoille

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Aineiston toimittaminen

Otamme julkaistavat artikkelit mieluiten vastaan valmiina PDF-muodossa joko kokonaisina julkaisuina tai sitten artikkeli kerrallaan. Tiedostoon täytyy kuitenkin tällöin sisältyä riittävän hyvälaatuisina kaikki artikkeleihin liittyneet kaaviot ja kuvat, koska näiden lisääminen jälkikäteen PDF-tiedostoon ei ole mahdollista. PDF-tiedostojen osalta on lisäksi syytä huomata, ettei niissä tulisi käyttää salasanoilla varmennettuja suojauksia, tai sitten käytetty salasana on mainittava lähetyksen yhteydessä.

Jos aineiston toimittaminen PDF-muodossa ei ole mahdollista, voimme ottaa sen vastaan myös alkuperäisinä taittotiedostoina (esim. Pagemaker), joista se sitten muunnetaan PDF:ksi.

Pelkästään paperimuodossa toimitettuja julkaisuja emme enää kelpuuta mukaan niiden käsittelyn vaatiman kohtuuttoman suuren työmäärän vuoksi. Lehtien paperikopiosta on kuitenkin monissa tapauksissa apua elektronisen aineiston tunnistamisessa ja käsittelyssä, eli otamme niitä mieluusti vastaan. Jos julkaisuun sisältyy sellaisia kuvia tai kuvioita, joita ei ole olemassa elektronisessa muodossa, näitä voidaan ainakin rajoitetussa määrin skannata paperikopioista.

Tiedostot voi toimittaa postitse CD-R:llä tai ne voi lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen kk-elektra[at]helsinki.fi. Voimme myös käydä hakemassa tiedostot FTP:llä julkaisijan palvelimelta.

Postitse toimitettavan materiaalin voi lähettää seuraavalla osoitteella:

Elektra-palvelu
Kansalliskirjasto
Jyrki Ilva
PL 26 (Teollisuuskatu 23)
00014 Helsingin yliopisto

Päivitetty 30.10.2009 / kk-elektra[at]helsinki.fi