Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Maaliskuu 2019

Maaliskuussa 2019 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 16973 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 13359 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Aikuiskasvatus
1409
2594
Kasvatus
957
2566
Hoitotiede
184
2007
Psykologia
1531
1811
Sosiologia
1299
1252
Hallinnon tutkimus
482
895
Tiedepolitiikka
753
573
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
576
562
Gerontologia
886
558
Lakimies
2300
541

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 27.6.2019 / kk-elektra[at]helsinki.fi