Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Helmikuu 2019

Helmikuussa 2019 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15725 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12481 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
957
2387
Psykologia
1531
1953
Hoitotiede
184
1942
Aikuiskasvatus
1409
1911
Sosiologia
1299
1042
Gerontologia
886
811
Hallinnon tutkimus
482
810
Tiedepolitiikka
753
585
Historiallinen aikakauskirja
1655
553
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
576
487

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 27.6.2019 / kk-elektra[at]helsinki.fi