Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Tammikuu 2019

Tammikuussa 2019 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15814 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12489 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Hoitotiede
184
2415
Kasvatus
957
2408
Psykologia
1531
2002
Aikuiskasvatus
1409
1772
Hallinnon tutkimus
482
924
Sosiologia
1299
913
Lakimies
2300
604
Gerontologia
886
528
Futura
1183
467
Historiallinen aikakauskirja
1655
456

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 27.6.2019 / kk-elektra[at]helsinki.fi