Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Joulukuu 2018

Joulukuussa 2018 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 8910 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 6948 (78 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
928
1516
Psykologia
1498
1222
Hoitotiede
162
1108
Aikuiskasvatus
1309
790
Sosiologia
1273
546
Hallinnon tutkimus
475
425
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
576
380
Gerontologia
886
346
Lakimies
2300
334
Historiallinen aikakauskirja
1655
281

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 27.6.2019 / kk-elektra[at]helsinki.fi