Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: Marraskuu 2018

Marraskuussa 2018 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 19353 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 15397 (80 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
928
3498
Hoitotiede
162
2561
Psykologia
1498
2408
Aikuiskasvatus
1309
1585
Sukupuolentutkimus/Genusforskning
1761
1249
Sosiologia
1273
1061
Hallinnon tutkimus
475
961
Historiallinen aikakauskirja
1578
814
Gerontologia
886
768
Futura
1183
492

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 27.6.2019 / kk-elektra[at]helsinki.fi