Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: lokakuu 2018

Lokakuussa 2018 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 20511 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 16571 (81 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
928
3034
Hoitotiede
162
2459
Psykologia
1498
2445
Aikuiskasvatus
1309
2352
Sosiologia
1273
1670
Historiallinen aikakauskirja
1578
1354
Hallinnon tutkimus
475
982
Sukupuolentutkimus/Genusforskning
1761
939
Gerontologia
886
838
Terra
1343
498

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 27.6.2019 / kk-elektra[at]helsinki.fi