Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: syyskuu 2018

Syyskuussa 2018 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15631 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12953 (83 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
928
2817
Hoitotiede
162
2310
Psykologia
1498
2170
Aikuiskasvatus
1309
1834
Sosiologia
1273
797
Gerontologia
886
769
Terra
1343
767
Hallinnon tutkimus
475
615
Lakimies
2300
476
Historiallinen aikakauskirja
1578
398

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 27.6.2019 / kk-elektra[at]helsinki.fi