Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: toukokuu 2018

Toukokuussa 2018 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 9033 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 7136 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
928
1679
Hoitotiede
162
1271
Aikuiskasvatus
1309
1123
Psykologia
1498
1049
Sosiologia
1273
497
Hallinnon tutkimus
475
437
Gerontologia
864
397
Historiallinen aikakauskirja
1578
248
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1761
219
Lakimies
2300
216

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 20.8.2018 / kk-elektra[at]helsinki.fi