Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: huhtikuu 2018

Huhtikuussa 2018 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 13481 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 11023 (82 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
928
2278
Hoitotiede
162
2178
Aikuiskasvatus
1309
1642
Psykologia
1498
1523
Hallinnon tutkimus
475
798
Sosiologia
1273
758
Historiallinen aikakauskirja
1578
648
Gerontologia
864
590
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
571
330
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1761
278

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 20.8.2018 / kk-elektra[at]helsinki.fi