Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: maaliskuu 2018

Maaliskuussa 2018 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15099 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12077 (80 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
928
2325
Hoitotiede
162
2243
Psykologia
1498
1740
Aikuiskasvatus
1309
1664
Sosiologia
1273
1244
Hallinnon tutkimus
475
819
Gerontologia
864
680
Historiallinen aikakauskirja
1578
615
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
571
419
Futura
1162
328

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 20.8.2018 / kk-elektra[at]helsinki.fi