Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: joulukuu 2017

Joulukuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 9658 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 7324 (76 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
894
1608
Psykologia
1492
1199
Hoitotiede
146
971
Aikuiskasvatus
1309
854
Sosiologia
1241
590
Gerontologia
848
559
Hallinnon tutkimus
461
431
Kosmopolis
479
397
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1751
395
Politiikka
724
320

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 2.3.2018 / kk-elektra[at]helsinki.fi