Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: marraskuu 2017

Marraskuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15715 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12128 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
894
2595
Hoitotiede
146
2091
Psykologia
1492
1852
Aikuiskasvatus
1309
1563
Sosiologia
1241
920
Gerontologia
848
769
Historiallinen aikakauskirja
1537
708
Hallinnon tutkimus
461
688
Politiikka
724
559
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1751
383

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 2.3.2018 / kk-elektra[at]helsinki.fi