Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: lokakuu 2017

Lokakuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 17788 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 14437 (81 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
883
3131
Hoitotiede
132
2013
Psykologia
1444
1914
Aikuiskasvatus
1309
1891
Sosiologia
1213
1600
Historiallinen aikakauskirja
1479
1132
Gerontologia
848
882
Terra
1250
784
Hallinnon tutkimus
441
734
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
549
356

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 15.11.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi