Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: syyskuu 2017

Syyskuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 16487 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 13035 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
883
2731
Hoitotiede
132
2559
Aikuiskasvatus
1309
2550
Psykologia
1444
1539
Gerontologia
848
916
Sosiologia
1213
906
Hallinnon tutkimus
441
606
Lakimies
2222
428
Terra
1250
418
Politiikka
708
382

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 15.11.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi