Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: elokuu 2017

Elokuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 5938 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 4716 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1444
995
Kasvatus
883
846
Hoitotiede
132
811
Aikuiskasvatus
1309
809
Gerontologia
848
324
Sosiologia
1213
301
Hallinnon tutkimus
441
195
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
549
165
Futura
1144
142
Historiallinen aikakauskirja
1479
128

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 15.11.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi