Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: heinäkuu 2017

Heinäkuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 2918 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2258 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1444
466
Kasvatus
883
448
Aikuiskasvatus
1309
396
Sosiologia
1213
202
Gerontologia
848
181
Hoitotiede
132
175
Hallinnon tutkimus
441
162
Historiallinen aikakauskirja
1479
126
Futura
1144
69
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
549
63

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 15.11.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi