Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: toukokuu 2017

Toukokuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 9814 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 7723 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
842
1657
Hoitotiede
118
1218
Aikuiskasvatus
1257
1149
Psykologia
1411
1138
Gerontologia
809
819
Sosiologia
1183
499
Hallinnon tutkimus
427
442
Tiede ja edistys
1719
304
Tiedepolitiikka
717
249
Historiallinen aikakauskirja
1427
248

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 15.11.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi