Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: huhtikuu 2017

Huhtikuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 11719 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9286 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
842
2062
Hoitotiede
118
1582
Psykologia
1411
1428
Aikuiskasvatus
1257
1371
Gerontologia
809
771
Sosiologia
1183
669
Hallinnon tutkimus
427
490
Lakimies
2157
347
Historiallinen aikakauskirja
1427
302
Sukupuolentutkimus-Kvinnoforskning
1708
264

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 3.5.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi