Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: maaliskuu 2017

Maaliskuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 14476 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 11172 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
842
2244
Hoitotiede
118
1900
Aikuiskasvatus
1257
1655
Psykologia
1411
1535
Sosiologia
1183
920
Hallinnon tutkimus
427
783
Gerontologia
809
780
Historiallinen aikakauskirja
1427
573
Sukupuolentutkimus-Kvinnoforskning
1708
415
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
535
367

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 3.5.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi