Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: tammikuu 2017

Tammikuussa 2017 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 13235 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 10366 (78 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
842
2321
Hoitotiede
118
1658
Aikuiskasvatus
1210
1451
Psykologia
1325
1372
Gerontologia
766
847
Sosiologia
1183
825
Politiikka
692
793
Hallinnon tutkimus
427
471
Historiallinen aikakauskirja
1427
320
Lakimies
2157
308

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 3.5.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi