Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: joulukuu 2016

Joulukuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 9399 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 7440 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
842
1489
Psykologia
1325
1058
Hoitotiede
118
1056
Aikuiskasvatus
1210
976
Gerontologia
766
650
Politiikka
692
612
Sosiologia
1183
513
Hallinnon tutkimus
427
445
Kosmopolis
437
398
Historiallinen aikakauskirja
1427
243

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 26.1.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi