Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: marraskuu 2016

Marraskuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 17372 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 13664 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
842
2962
Psykologia
1325
1992
Hoitotiede
118
1779
Aikuiskasvatus
1210
1765
Sosiologia
1183
1294
Gerontologia
766
1095
Historiallinen aikakauskirja
1427
1059
Hallinnon tutkimus
427
615
Kosmopolis
437
590
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1708
513

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 26.1.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi