Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: lokakuu 2016

Lokakuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 17260 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 13629 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
2779
Hoitotiede
79
1983
Psykologia
1325
1858
Aikuiskasvatus
1210
1740
Gerontologia
766
1361
Sosiologia
1478
1237
Historiallinen aikakauskirja
1356
1004
Hallinnon tutkimus
390
657
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1708
555
Kosmopolis
437
455

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 26.1.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi