Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: syyskuu 2016

Syyskuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15157 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 11855 (78 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
2178
Aikuiskasvatus
1210
2056
Hoitotiede
79
1577
Psykologia
1325
1544
Gerontologia
766
1344
Sosiologia
1478
1316
Hallinnon tutkimus
390
511
Historiallinen aikakauskirja
1356
463
Politiikka
692
435
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
496
431

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 26.1.2017 / kk-elektra[at]helsinki.fi