Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: elokuu 2016

Elokuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 6586 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 5227 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
1085
Psykologia
1325
1038
Aikuiskasvatus
1210
845
Hoitotiede
79
682
Sosiologia
1478
366
Gerontologia
766
332
Historiallinen aikakauskirja
1356
301
Hallinnon tutkimus
390
223
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
496
211
Tiede & edistys
1678
144

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 21.9.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi