Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: heinäkuu 2016

Heinäkuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 3365 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2647 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1325
706
Kasvatus
789
591
Aikuiskasvatus
1210
300
Hallinnon tutkimus
390
202
Sosiologia
1478
184
Gerontologia
766
174
Hoitotiede
79
170
Tiede & edistys
1678
120
Virittäjä
1062
117
Politiikka
672
83

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 21.9.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi