Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: kesäkuu 2016

Kesäkuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 5218 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 4241 (81 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1325
982
Kasvatus
789
904
Aikuiskasvatus
1210
635
Sosiologia
1478
384
Hoitotiede
79
365
Historiallinen aikakauskirja
1307
293
Gerontologia
766
272
Hallinnon tutkimus
390
143
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
140
Politiikka
672
123

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 21.9.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi