Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: toukokuu 2016

Toukokuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 9462 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 7656 (81 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
1528
Aikuiskasvatus
1210
1250
Hoitotiede
79
1082
Psykologia
1325
1060
Gerontologia
766
899
Sosiologia
1478
586
Historiallinen aikakauskirja
1307
384
Hallinnon tutkimus
390
364
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
258
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
496
245

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.1.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi