Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: huhtikuu 2016

Huhtikuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 12339 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9715 (79 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
2198
Psykologia
1325
1524
Aikuiskasvatus
1210
1321
Hoitotiede
79
1224
Sosiologia
1478
939
Gerontologia
766
723
Hallinnon tutkimus
390
650
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
576
Historiallinen aikakauskirja
1307
307
Politiikka
672
253

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.1.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi