Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: maaliskuu 2016

Maaliskuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 14110 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 11312 (80 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
2458
Psykologia
1325
1756
Hoitotiede
79
1708
Aikuiskasvatus
1210
1413
Sosiologia
1478
962
Hallinnon tutkimus
390
952
Gerontologia
766
800
Historiallinen aikakauskirja
1307
505
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
403
Politiikka
672
355

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.1.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi