Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: helmikuu 2016

Helmikuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15110 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12266 (81 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
2753
Psykologia
1325
1951
Hoitotiede
79
1678
Aikuiskasvatus
1210
1195
Gerontologia
766
1046
Hallinnon tutkimus
390
1037
Sosiologia
1478
969
Historiallinen aikakauskirja
1307
663
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
547
Tiede & edistys
1678
427

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 22.6.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi