Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: tammikuu 2016

Tammikuussa 2016 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 11739 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9672 (82 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
1786
Psykologia
1325
1721
Hoitotiede
79
1604
Aikuiskasvatus
1210
1280
Gerontologia
766
933
Sosiologia
1478
711
Hallinnon tutkimus
390
517
Tiede & edistys
1678
481
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
374
Historiallinen aikakauskirja
1307
265

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.1.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi