Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: joulukuu 2015

Joulukuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 10938 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 8748 (80 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Tiede & edistys
1678
1958
Kasvatus
789
1474
Psykologia
1325
1368
Aikuiskasvatus
1210
997
Historiallinen aikakauskirja
1307
722
Sosiologia
1478
654
Hoitotiede
79
602
Gerontologia
766
410
Hallinnon tutkimus
390
313
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
250

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.1.2016 / kk-elektra[at]helsinki.fi