Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: marraskuu 2015

Marraskuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 16996 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 13552 (80%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
789
3513
Psykologia
1325
2477
Aikuiskasvatus
1210
1960
Hoitotiede
79
1325
Sosiologia
1478
1056
Gerontologia
766
995
Historiallinen aikakauskirja
1307
715
Hallinnon tutkimus
390
533
Terra
1195
492
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1580
486

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.12.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi