Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: lokakuu 2015

Lokakuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15965 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12519 (78%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
756
3013
Psykologia
1303
2504
Aikuiskasvatus
1176
1649
Hoitotiede
64
1053
Sosiologia
1478
1035
Historiallinen aikakauskirja
1251
892
Gerontologia
721
881
Hallinnon tutkimus
341
520
Terra
1195
490
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1551
482

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 3.12.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi