Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: syyskuu 2015

Syyskuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15576 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12745 (82%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1303
2624
Kasvatus
756
2586
Aikuiskasvatus
1176
2118
Sosiologia
1478
1235
Hoitotiede
64
1200
Gerontologia
721
866
Historiallinen aikakauskirja
1251
839
Tiedepolitiikka
643
488
Hallinnon tutkimus
341
398
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1551
391

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 4.12.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi