Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: elokuu 2015

Elokuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 4963 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 3768 (76%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1303
893
Kasvatus
756
691
Aikuiskasvatus
1176
533
Sosiologia
1478
332
Hoitotiede
64
301
Gerontologia
721
254
Historiallinen aikakauskirja
1251
227
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1551
195
Futura
986
175
Hallinnon tutkimus
341
167

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 7.9.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi