Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: heinäkuu 2015

Heinäkuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 2814 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 2230 (79%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
756
598
Psykologia
1303
566
Aikuiskasvatus
1176
347
Sosiologia
1478
216
Gerontologia
721
157
Hallinnon tutkimus
341
79
Sukupuolentutkimus-Genusforskning
1551
78
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
477
65
Lakimies
1987
65
Politiikka
642
59

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 7.9.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi