Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: kesäkuu 2015

Kesäkuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 4215 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 3517 (75%):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
756
829
Psykologia
1303
641
Aikuiskasvatus
1176
522
Sosiologia
1478
324
Gerontologia
721
181
Hallinnon tutkimus
341
153
Hoitotiede
64
148
Historiallinen aikakauskirja
1251
147
Terra
1184
115
Tiedepolitiikka
624
97

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 7.9.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi