Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: toukokuu 2015

Toukokuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 8615 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 6641 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
756
1508
Aikuiskasvatus
1176
1101
Psykologia
1303
1091
Hoitotiede
64
621
Sosiologia
1478
554
Gerontologia
721
502
Hallinnon tutkimus
341
419
Lakimies
1987
294
Terra
1184
276
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1551
275

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.6.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi