Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: huhtikuu 2015

Huhtikuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 11977 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9532 (80 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
756
1952
Historiallinen aikakauskirja
1251
1568
Psykologia
1303
1447
Aikuiskasvatus
1176
1135
Hoitotiede
64
880
Sosiologia
1478
786
Gerontologia
721
726
Hallinnon tutkimus
341
425
Politiikka
642
308
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1551
305

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.6.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi