Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: maaliskuu 2015

Maaliskuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 13160 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 10304 (78 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
756
2260
Psykologia
1303
1587
Aikuiskasvatus
1176
1479
Hoitotiede
64
1065
Hallinnon tutkimus
341
915
Gerontologia
721
824
Historiallinen aikakauskirja
1251
737
Sosiologia
1478
731
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1551
390
Terra
1184
316

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.6.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi