Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: helmikuu 2015

Helmikuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 12086 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 9208 (76 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
756
2179
Psykologia
1303
1556
Aikuiskasvatus
1176
1154
Sosiologia
1478
1111
Hoitotiede
64
857
Gerontologia
721
617
Historiallinen aikakauskirja
1251
510
Hallinnon tutkimus
341
507
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1551
398
Terra
1184
319

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.6.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi