Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: tammikuu 2015

Tammikuussa 2015 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 11274 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 8575 (76 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1224
1929
Kasvatus
664
1565
Aikuiskasvatus
1176
1169
Sosiologia
1478
923
Gerontologia
721
807
Hoitotiede
55
710
Hallinnon tutkimus
341
420
Historiallinen aikakauskirja
1218
405
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1525
399
Politiikka
642
248

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 24.6.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi