Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: joulukuu 2014

Joulukuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 7954 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 5971 (75 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Psykologia
1224
1236
Kasvatus
664
1164
Aikuiskasvatus
1176
996
Sosiologia
1478
614
Gerontologia
721
529
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1525
347
Hallinnon tutkimus
341
343
Hoitotiede
55
277
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
439
240
Historiallinen aikakauskirja
1218
225

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 22.1.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi