Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: marraskuu 2014

Marraskuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 15931 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12470 (78 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
664
2610
Psykologia
1224
2188
Aikuiskasvatus
1176
1982
Gerontologia
721
1384
Sosiologia
1478
1100
Terra
1171
787
Hallinnon tutkimus
341
697
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1525
670
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
439
562
Hoitotiede
55
490

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 22.1.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi