Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Käyttötilastot

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektran käytetyimmät aineistot: lokakuu 2014

Lokakuussa 2014 Elektran palvelimella sijaitsevia artikkeleita ja väitöskirjoja ladattiin yhteensä 16552 kertaa. Kymmenen käytetyimmän julkaisun osuus latauskerroista oli 12740 (77 %):

lehti
artikkeleita kaikkiaan
latauskerrat yhteensä
Kasvatus
664
3458
Psykologia
1224
2150
Aikuiskasvatus
1176
2073
Sosiologia
1478
990
Gerontologia
721
980
Hallinnon tutkimus
341
844
Terra
1171
703
Politiikka
625
543
Sukupuolentutkimus - Genusforskning
1525
501
Hoitotiede
55
495

Ensimmäinen luku kertoo ko. lehden artikkelien kokonaismäärän ja toinen artikkelien latauskerrat yhteensä.

Takaisin Elektran kuukausittaiset tilastot -sivulle

Päivitetty 22.1.2015 / kk-elektra[at]helsinki.fi